Ruokakurssi_R

Ruokakuva

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Doftfria Dagen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Allergi av mat som är gjord på insekter?

 

Under det senaste året har det till butikerna kommit olika produkter som är tillverkade på insekter; bröd, energistänger och myslin. Man kan vara allergisk för insektprotein precis som för vilket annat matprotein som helst.

 

Det finns för tillfället ännu ganska lite information om allergi orsakad av insektprotein. Vi vet ändå att insekternas protein liknar t.ex. skal- och blötdjurens protein. Mat gjord på insekter kan alltså ge korsallergi åt personer som är allergiska för dammkvalster eller räkor. Korsallergiska symptom är oftast ofarliga men irriterande. En kraftig och direkt allergisk mot insektprotein är också möjlig. Då finns det en risk för allvarliga symptom som kan variera från ofarlig klåda i munnen till en anafylaktisk reaktion. Även hud- och magsymptom kan förekomma.

 

Om produkten innehåller insekter ska detta uppges i innehållsföreteckningen i enlighet med Eviras direktiv. Förutom råvarorna måste även "kan innehålla allergener" uppges i innehållsförteckningen. Den här märkningen används t.ex. vid situationer då insekternas tarm inte töms före tillverkningsprocessen. Det är också möjligt att insekterna har blivit utfodrade med produkter som kan innehåll mjölk, ägg eller fisk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner för svårt allergiska personer.

 

Allergi- Hud- och Astmaförbundets rådgivning har under det pågående året fått in några frågor gällande allergi orsakad av mat som är gjord på insekter. Det lönar sig för allergiker att läsa noggrant innehållsförteckningarna. Börja alltid försiktigt och provsmaka med små mängder i gången. Ha dina medicinerna lättillgängliga.

 

(Källa: Hyönteiset elintarvikkeina. 2017. Evira)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid allvarliga allergiska reaktioner, dvs. anafylaktisk chock,  gäller att reagera snabbt.

Vid anafylaktisk chock är det viktigaste och mest kritiska första hjälpen adrenalin-sprutan, varefter man ska ringa till nödnumret. Allergi- och astmaförbundet betonar att den allergiska alltid ska ha med sig adrenalinsprutan som läkaren har föreskrivit. Lär dig använda sprutan i förväg. Berätta även för de närstående och ett allergiskt barns skol- eller daghemspersonal i hur de ska agera korrekt.

                      - Anafylaktisk chock kan orsaka en skrämmande situation och då är det viktigt att veta vad och hur man ska gör i förväg, säger allergirådgivaren Anne Vuorenmaa.

De lokala allergi- och astmaföreningarna har demonstrationssprutor som man kan öva med. Som ett första alternativ kan man också bekanta sig med undervisningsvideo på adressen https://vimeo.com/141511571 eller allergia.fi/ohjevideot (endast på finska)

Hur känner man igen anafylaktisk chock?
Anafylaktisk chock kan ta sig uttryck på många olika sätt och därför kan det vara svårt för utomstående att känna igen det. Typiska tecken är att huden rodnar, stickande känsla och kliande, hudreaktioner och svällande. Pipande andning, astmasymptom och brännande känsla i halsen kan också höra till anafylaktisk chock.

- Enbart kliande halsen behöver inte betyda anafylaktisk chock. Däremot indikerar de flesta framskridande symptom på en allvarlig allergiska reaktion. I det skede en allergisk misstänker möjligheten om anafylaktisk chock, är det troligen redan skäl att agera, säger Anne Vuorenmaa från Allergi- och astmaförbundet.
- Onödigt användande av adrenalinsprutan orsakar inge fara. Det är viktigare att reagera snabbt än att låta situationen gå för långt.

Enligt Allergi- och astmaförbundet är det vanligaste orsakerna till anafylaktisk chock matvaror, stick av steklar samt medicin.

Första hjälp vid anafylaktisk chock

  1. Använd andrenalinsprutan enligt instruktioner.
  2. Antihistamin och kortisontabletter kompletterar behandlingen, men kan inte ersätta andrenalinsprutan.
  3. Ring 112 för att få mera information om fortsatt vård. Man bör alltid ringa nödnumret, även om det anafylaktiska chocken verkar avta

För mera information
Undervisningschef och allergirådgivare Anne Vuorenmaa, tfn. 040 558 3714
Informatör Elina Demir, tfn 040 544 9728
epost: tiedotus@allergia.f

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Allergi- och astmaförbundet: Äldres astma förbises ofta.

Allergi- och astmaförbundet är oroliga för att äldre personers andningsproblem ignoreras till förmån för andra sjukdomar eller krämpor som hör till ålderdomen.

Enligt Allergi- och astmaförbundet är astmasymptomen de samma oberoende av ålder. Andtäppa, vinande andning och långvarig hosta är vanliga symptom. Lungrören täpps till i synnerhet på morgonnatten och därför förvärras ofta symptomen under småtimmarna. Förbundet vill understryka att man alltid bör reagera på andningsproblem.

- För astma typiska symptom kan också förekomma vid otillräknelig hjärtfunktion. Om astman kommer i skuggan för hjärtsjukdomen, så kan andningsproblem fortsätta och förvärras. Kraftlösheten som hör till obehandlad astma bortförklaras ofta med hög ålder, konstaterar allergirådgivare, utbildningschef Anne Vuorenmaa vid Allergi- och astmaförbundet.

Livskvaliteten förbättras kanske markant om astman fås under kontroll med hjälp av undersökningar och diagnosticering. Det krävs dock att man sätter sig in i hur astmamedicinen fungerar och hur den skall tas. Många kan behöva hjälp av närstående med detta.

- Hjälp för att lära sig den rätta taktiken kan man få bl.a. av allergi-och astmaföreningarnas rådgivare och på apoteken.  Anne Vuorenmaa från Allergi- och astmaförbundet tipsar, att om en äldre närstående får diagnosen astma, erbjud din hjälp med medicineringen. På det sättet kan du se att doseringen och medicineringen fungera.

Astma behandlas vanligen med mediciner som inhaleras. Mediciner för utvidgande av luftvägsrör, i sprayformat med en andningsbehållare (Volumatic®) är särskilt lämpliga för äldre vars inandningskraft har avtagit.

 

Aktiv livsstil förbättrar konditionen

Allergi- och astmaförbundet uppmuntrar astmatiker att  motionera efter bästa förmåga.

- När astman är under kontroll, så är den inget hinder för motion oberoende av ålder. Tvärtemot, upprätthållande av kondition är en viktig del av sjukdomsbekämpningen. Vid köldgrader är det bra att skydda luftvägarna mot kylan, säger allergirådgivare Anne Vuorenmaa.

Det är enkel att få mental rekreation via hobbyn eller  stödgrupper. De lokala allergi- och astmaföreningarna runt om i landet erbjuder öppen verksamhet för alla intresserade. Du kan framför till din lokala förening  önskemål eller komma med förslag på verksamhet som skulle intressera dig.

- Du kan hjälpa din äldre närstående genom att hitta någon intressant verksamhet åt honom eller henne. Något som friskar upp och håller uppe krafterna. Genom att som vän delta i den nya hobbyn eller stödgruppen hjälper till att sänka tröskel för fortsatt deltagande, säger allergirådgivare.

Insamling pågår

Allergi- och astmaförbundet har startat en kampanj " Lahjoita ikäihmisille yhdessäolo”. Pengarna från insamlingen kommer att användas till att starta hobby- och stödgrupper för äldre med astma. Du  kan delta i insamlingen genom att ringa numret 0600 13440 (10,01 € / 20,28 € / 50,82) (på finska). Du kan även donera direkt till insamlingen på kontonummer: FI96 8000 1901 7904 45. Du kan läsa om insamlingens tillstånd på internet, på adressen www.allergia.fi/jarjesto/tue-toimintaamme/lahjoita-ikaihmisille-yhdessaolo.

Mera information

Allergirådgivare, utbildningschef Anne Vuorenmaa, tfn. 040 558 3714
Informatör Elina Demir, tfn. 040 544 9728, tiedotus@allergia.fi

----------------------------------------------------------------------------------------

Ögonfransförlängningar och strukturnaglar orsakar mer och mer överkänslighet
Ögonfransförlängning och strukturnaglar är nu super populära, men akrylatet som används att fästa dem med orsakar allvarliga allergisymptom åt de känsligaste. Materialen och deras dåliga hygiennivå kan också öka symptomen. Allergi- och astmaförbundet uppmanar att förbereda sig till fest bara med bekanta produkter.
Akrylatet som används att fästa förlängningarna med och som finns i strukturnagel massan är kraftigt irriterande såväl för hyn som för andningsvägarna. Enligt Allergi- och astmaförbundet kan akrylatet orsaka en vittomfattande hudreaktion, till och med kan de egna naglarna och ögonfransarna lossa.

Enligt henne är akrylatet så kraftigt att det snabbt tränger igenom engångshandskar. Därför är det ingen överraskning om det orsakar kraftiga allergiskasymptom framförallt åt överkänsliga.

Enligt Allergi- och astmaförbundet kan akrylatets starka doft vid fästningsfasen orsaka symptom åt astmatiker och doftöverkänsliga.
Försäkra dig om att den som gör är yrkeskunnig
Allergi- och astmaförbundet är bekymrat för att strukturnaglar och ögonfransförlängning görs utan grundlig skolning och utan ordentlig information om produkterna och framkallande av överkänslighet. Importörerna ordnar dagslånga kurser varefter deltagarna kan påbörja sin affärsverksamhet.

----------------------------------------------------------

Barnets matallergier orsakar rädsla många gånger också med orsak

Allergi- och astmaförbundets allergirådivning får regelbundet frågor om barns matallergier.
Matallergierna råddar till familjens vardag och sjukdomen är att ta på allvar. Av anafylaxpatienterna är det 40% barn.
En lista på allergifamiljernas bekymmer uppkommer lätt: I vilken butik finns det passande produkter, vad kostar specialprodukterna, håller innehållsförteckningarna och hänvisas det till mjölk med andra tremer än milklipids- eller kaseintermerna. Kan vårdarna använda adrenalin-injektor och hur far barnet på fester, utfärder och övernattningar.

40% av anafylaxpatienterna är barn på basen av anafylaxregistrets data, deras medelålder är ca. sex och ett halft år. Det yngsta barnet i registret är 3 månader gammalt. Fast rädslan för allergi mest baserar sig på special tillfällen så som resor och restaurang besök, så enligt registret uppkommer barnens anafylaxer mest hemma.

Allergi- och astmaförbundet betonar att sencibiliseringar alltid förverkligas i hälsovården, aldrig på egen hand.

Anne Vuorenmaa, Allergi- och astmaförbundets allergirådgivare

 

De flesta allergiker kan donera blod


De flesta allergier är inget hinder för att donera blod. Tex. Alla mediciner som används vid pollenallergi, hösnuva, dammallergi och djurallergier så som nässpray, inhalerbara astmamediciner, ögondroppar och antihistaminer i tablettform är alla som läkemedel lovliga vid bloddonationer.

Om allergisymptomen inte hålls under kontroll med medicinering är det bäst att vänta tills hälsan förbättrats före man kommer och donerar blod.

Mer info på adressen www.veripalvelu.fi/ ,svenska