BORGÅNEJDENS ALLERGI- OCH ASTMAFÖRENINGS STYRELSE 2019

Barbro Hult

ordförande

 

Pirjo Sali

viceordförande

 

Tove Selkälä

informatör

 

Julia Klippi

stödperson Sibbo

 

Tiina Forsell

 

 

Eila Kohonen

 

 

Merja Passoja

 

 

Annika Suorsa

verksamhetsledare

 

 

Allergi- och Astmainfo ges mångsidigt lokalt och till samarbetsparterna

Skolning
Vi deltar i skolningstilfällen ordnade av Allergi- och Astmaförbundet och övriga skolningstillfällen enligt möjlighet.