BORGÅNEJDENS ALLERGI- OCH ASTMAFÖRENINGS STYRELSE 1.1.2018


MEDLEMMAR I STYRELSEN

Barbro Hult

Ordförande

Terttu Koivu

Verksamhetsledare

Pirjo Sali

Viceordförande

Julia Klippi

Stödperson, Sibbo

Tove Selkälä

 

Virpi Vilkki

 

 

 

 

 

 

Allergi- och Astmarådgivning ges på onsdagarna klo 10-14
fyra timmar i veckan både per telefon och personligt i vårt kansli.
Allergi- och Astmainfo ges mångsidigt lokalt och till samarbetsparterna

Skolning
Vi deltar i skolningstilfällen ordnade av Allergi- och Astmaförbundet och övriga skolningstillfällen enligt möjlighet.