LIDER DU AV ALLERGI ELLER ASTMA?

Informationen är den bästa medicinen för allergi och astma!
Visste du att vi verkar för Dig!
Våra verksamhetsområden är Askola, Borgå,
Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, (tidigare också Liljendal, Pernå, Strömfors), Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Kuvaus: http://www.pbezone.net/allergiajaastma/skeski_tiedostot/aivastus.gif

Vi vill utöka den allmänna kännedomen om allergier och astma.

  • genom att ge information
  • genom att ge vägledning
  • fungera som samarbetsorgan för allergi- och astmapatienter och deras familjer

 


 

Föreningens allergi-och astmarådgivning:


Vi tar gärna emot respons, så vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet för Din skull.

s_posti

Information får du också från www.allergia.com