KRAFT FRÅN KAMRATSTÖDSVERKSAMHETEN

Vår allergi- och astmaförening har stödpersoner, med vilka man kan diskutera på tumanhand om vardagliga problemsituationer och lösningar till dem.

Förutom att få hjälp av de yrkeskunniga stödpersonerna kan man delta i kamratstödgruppen och få hjälp av personer i samma livssituation med att klara av vardagen.

Stödpersonerna är utbildade av Allergi- och Astmaförbundet och
de har tystnadsplikt.

De är personer som själv har insjuknat i allergi eller astma eller att deras närmaste har allergier eller astma. Stödpersonens uppgift är att dela med sig  av sina erfarenheter, hur det är att vara allergisk eller astmatiker och hur man kan leva med sin sjukdom. Stödpersonen är en lyssnare, erfarenhets delare, uppmuntrare och informatör.

 

Allergibarnens föräldragrupp i Strömfors - Lovisa , vår stödperson är Riitta Grönstrand.
Kontakta Riitta via kansliet.

Allergibarnens föräldragrupp i Sibbo kan påbörjas igen när det finns behov. 

Är du intresserad av kamratstödsärenden eller att bli stödperson?

Vi behöver fler kamratstödspersoner som är tex.

NAPPA PÅ DIN LIV CHANS, KOM MED OCH GE DITT STÖD ÅT ANDRA!

Leikkivät