BORGÅNEJDENS ALLERGI- OCH ASTMAFÖRENING rf

Kokonhallen    Puhelu
Ishockeyvägen 3                       
06100  Borgå   
tfn +358 443 640 306                
sänd email

s_posti

Kansliet har sommarstängt under tiden  15.6. – 31.7.  E-posten fungerar hela sommaren, men läses och besvaras inte varje dag.
Vi önskar er en skön och solig sommar!